نمایشگاه بین المللی تجهیزات بیمارستانی برزیل

نمایشگاه بین المللی تجهیزات بیمارستانی برزیل

نمایشگاه بین المللی تجهیزات بیمارستانی برزیل

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ (2019/05/21)
۳ خرداد ۱۳۹۸ (2019/05/24)
نمایشگاه بین المللی سائو پائولو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات بیمارستانی برزیل

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات بیمارستانی برزیل از 31 اردیبشهت الی 3 خرداد 1398 در نمایشگاه بین المللی سائو پائولو انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات بیمارستانی برزیل

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تجهیزات بیمارستانی برزیل (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی