نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی لهستان

نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی لهستان

نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی لهستان

۲۱ فروردین ۱۳۹۸ (2019/04/10)
۲۴ فروردین ۱۳۹۸ (2019/04/13)
نمایشگاه بین المللی کراکوف
١٠:٠٠ الی ١٧:٠٠
330 غرفه دار
14000 نفر

نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی لهستان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی لهستان از 21 الی 24 فروردین 1398 در نمایشگاه بین المللی کراکوف انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی لهستان

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی لهستان (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی