نمایشگاه بین المللی تجهیزات فناوریهای نوین بهداشت،ایمنی،محیط زیست،آتش نشانی،مدیریت بحران ،امداد و نجات ایران تهران

نمایشگاه بین المللی تجهیزات فناوریهای نوین بهداشت،ایمنی،محیط زیست،آتش نشانی،مدیریت بحران ،امداد و نجات ایران تهران

نمایشگاه بین المللی تجهیزات فناوریهای نوین بهداشت،ایمنی،محیط زیست،آتش نشانی،مدیریت بحران ،امداد و نجات ایران تهران

۳۰ دی ۱۴۰۰ (2022/01/20)
۳ بهمن ۱۴۰۰ (2022/01/23)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی تجهیزات فناوریهای نوین بهداشت،ایمنی،محیط زیست،آتش نشانی،مدیریت بحران ،امداد و نجات ایران تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات فناوریهای نوین بهداشت،ایمنی،محیط زیست،آتش نشانی،مدیریت بحران ،امداد و نجات ایران تهران از تاریخ 30 دی الی 3 بهمن 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تجهیزات فناوریهای نوین بهداشت،ایمنی،محیط زیست،آتش نشانی،مدیریت بحران ،امداد و نجات ایران تهران

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی تجهیزات فناوریهای نوین بهداشت،ایمنی،محیط زیست،آتش نشانی،مدیریت بحران ،امداد و نجات ایران تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی