نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تعمیر و نگهداری خودرو، گاراژ و پارکینگ روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تعمیر و نگهداری خودرو، گاراژ و پارکینگ روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تعمیر و نگهداری خودرو، گاراژ و پارکینگ روسیه مسکو

۲۶ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/16)
۲۸ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/18)

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تعمیر و نگهداری خودرو، گاراژ و پارکینگ روسیه مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تعمیر و نگهداری خودرو، گاراژ و پارکینگ روسیه مسکو از 25 الی 28 اسفند 1400 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تعمیر و نگهداری خودرو، گاراژ و پارکینگ روسیه مسکو

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تعمیر و نگهداری خودرو، گاراژ و پارکینگ روسیه مسکو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی