نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی مشهد

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی مشهد

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی مشهد

۱۲ دی ۱۳۹۷ (2019/01/02)
۱۶ دی ۱۳۹۷ (2019/01/06)
نمایشگاه بین المللی مشهد
16.000 مترمربع
250 شرکت

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی مشهد سومین دوره از تاریخ 12 تا 16 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی مشهد سومین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی مشهد سومین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی