4
نمایشگاه بین المللی تجهیزات و لوازم خواب امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و لوازم خواب امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و لوازم خواب امارات متحده عربی- دبی

۱۷ خرداد ۱۴۰۱ (2022/06/07)
۱۹ خرداد ۱۴۰۱ (2022/06/09)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و لوازم خواب امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و لوازم خواب دبی از تاریخ 17 الی 19 خرداد 1401 انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات و لوازم خواب دبی

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی تجهیزات و لوازم خواب دبی و ارائه محصولات و دستاوردها

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی