نمایشگاه بین المللی تجهیزات و محصولات ریخته گری و فلزات غیرآهنی ترکیه

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و محصولات ریخته گری و فلزات غیرآهنی ترکیه

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و محصولات ریخته گری و فلزات غیرآهنی ترکیه

۳ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/25)
۵ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/27)
نمایشگاه بین المللی استانبول
١٠:٠٠ الی ١٨:٠٠

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و محصولات ریخته گری و فلزات غیرآهنی ترکیه

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات و محصولات ریخته گری و فلزات غیرآهنی ترکیه از 3 الی 5 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات و محصولات ریخته گری و فلزات غیرآهنی ترکیه

شرکت در نمایشگاه بین المللی تجهیزات و محصولات ریخته گری و فلزات غیرآهنی ترکیه و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی