نمایشگاه بین المللی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

۲۴ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/15)
۲۷ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/18)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران  از تاریخ 24 الی 27 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران تهران

 

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی