نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی مسکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی مسکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی مسکو

۲ خرداد ۱۳۹۷ (2018/05/23)
۴ خرداد ۱۳۹۷ (2018/05/25)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی MEDIMA مسکو از 2 الی 4 خرداد 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی MEDIMA مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی MEDIMA مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی