نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی هنگ کنگ

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/09)
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/11)
نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی هنگ کنگ

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی هنگ کنگ از 17 الی 19 اردیبهشت 1397 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی هنگ کنگ

شرکت در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی هنگ کنگ و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی