4
نمایشگاه بین المللی کمپ و کاروان و تامین محصولات فضای باز ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی کمپ و کاروان و تامین محصولات فضای باز ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی کمپ و کاروان و تامین محصولات فضای باز ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

۱۸ اسفند ۱۴۰۱ (2023/03/09)
۲۲ اسفند ۱۴۰۱ (2023/03/13)
نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center
11:00 الی 20:00
20.000 مترمربع
50 شرکت
50.000 بازدید کننده
دسترسی موضوعی
نمایشگاه استانبول
نمایشگاه ترکیه استانبول
نمایشگاه کمپ و کاروان
نمایشگاه کمپ و کاروان استانبول
نمایشگاه کمپ و کاروان ترکیه
نمایشگاه کمپ و کاروان ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی کمپ و کاروان و تامین محصولات فضای باز ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات کمپ و کاروان و تامین محصولات فضای باز ترکیه استانبول از 18 الی 22 اسفند 1401 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی  نمایشگاه بین المللی تجهیزات کمپ و کاروان و تامین محصولات فضای باز ترکیه استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات کمپ و کاروان و تامین محصولات فضای باز ترکیه استانبول

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی تجهیزات کمپ و کاروان و تامین محصولات فضای باز ترکیه استانبول

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی