نمایشگاه بین المللی تجهیزات کمپ و کاروان و تامین محصولات فضای باز ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی تجهیزات کمپ و کاروان و تامین محصولات فضای باز ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی تجهیزات کمپ و کاروان و تامین محصولات فضای باز ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

۴ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/23)
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/03)
نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center
11:00 الی 20:00
20.000 مترمربع
50 شرکت
50.000 بازدید کننده

نمایشگاه بین المللی تجهیزات کمپ و کاروان و تامین محصولات فضای باز ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات کمپ و کاروان و تامین محصولات فضای باز ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) از 4 الی 12 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

جهت بازدید (تهیه بلیط نمایشگاه) نمایشگاه بین المللی تجهیزات کمپ و کاروان و تامین محصولات فضای باز ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) اینجا کلیک کنید

بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات کمپ و کاروان و تامین محصولات فضای باز ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

شرکت در نمایشگاه بین المللی تجهیزات کمپ و کاروان و تامین محصولات فضای باز ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی