4
نمایشگاه بین المللی پلیمر، مواد شیمیایی و مواد اولیه روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی پلیمر، مواد شیمیایی و مواد اولیه روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی پلیمر، مواد شیمیایی و مواد اولیه روسیه مسکو

۱ فروردین ۱۴۰۲ (2023/03/21)
۳ فروردین ۱۴۰۲ (2023/03/23)
نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی پلیمر، مواد شیمیایی و مواد اولیه روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد شیمیایی، مواد اولیه و پلیمر روسیه مسکو (chemicos industury) از 1 الی 3 فروردین 1402 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد شیمیایی، مواد اولیه و پلیمر روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد شیمیایی، مواد اولیه و پلیمر روسیه مسکو

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی