4
نمایشگاه بین المللی تخصصی هدایا، سوغات، صنایع دستی، محصولات روستایی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تخصصی هدایا، سوغات، صنایع دستی، محصولات روستایی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تخصصی هدایا، سوغات، صنایع دستی، محصولات روستایی روسیه مسکو

۱ فروردین ۱۴۰۲ (2023/03/21)
۳ فروردین ۱۴۰۲ (2023/03/23)
نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تخصصی هدایا، سوغات، صنایع دستی، محصولات روستایی روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی هدایا، سوغات، صنایع دستی، محصولات روستایی روسیه مسکو از 1 الی 3 فروردین 1402 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی تخصصی هدایا، سوغات، صنایع دستی، محصولات روستایی روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تخصصی هدایا، سوغات، صنایع دستی، محصولات روستایی روسیه مسکو

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی