نمایشگاه بین المللی کتاب ایران تبریز

نمایشگاه بین المللی کتاب ایران تبریز

نمایشگاه بین المللی کتاب ایران تبریز

۷ مهر ۱۴۰۱ (2022/09/29)
۱۱ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/03)
نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه بین المللی کتاب ایران تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی کتاب تبریز از تاریخ 7 الی 11 مهر 1401 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تخصصی کتاب تبریز

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی تخصصی کتاب تبریز

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی