4
نمایشگاه بین المللی تست، توسعه و اعتبارسنجی خودرو چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی تست، توسعه و اعتبارسنجی خودرو چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی تست، توسعه و اعتبارسنجی خودرو چین شانگهای

۱۴ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/05)
۱۶ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/07)
مرکز نمایشگاهی شانگهای

نمایشگاه بین المللی تست، توسعه و اعتبارسنجی خودرو چین شانگهای

برگزاری نمایشگاه بین المللی تست، توسعه و اعتبارسنجی خودرو چین شانگهای از 14 الی 16 شهریور 1401 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی