4
نمایشگاه بین المللی تهویه مطبوع نورنبرگ

نمایشگاه بین المللی تهویه مطبوع نورنبرگ

نمایشگاه بین المللی تهویه مطبوع نورنبرگ

۲۴ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/16)
۲۶ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/18)
نمایشگاه بین المللی نورنبرگ
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه نورمبرگ

نمایشگاه بین المللی تهویه مطبوع نورنبرگ

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی تهویه مطبوع نورنبرگ از تاریخ 24 الی 26 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی نورنبرگ انجام شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی تهویه مطبوع نورنبرگ (Chillventa)

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی تهویه مطبوع نورنبرگ (Chillventa) و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی