نمایشگاه بین المللی توربین، ژنراتور، موتورهای دوار و خدمات وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی توربین، ژنراتور، موتورهای دوار و خدمات وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی توربین، ژنراتور، موتورهای دوار و خدمات وابسته تهران

۱۰ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/01)
۱۳ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/04)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی توربین، ژنراتور، موتورهای دوار و خدمات وابسته تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی توربین، ژنراتور، موتورهای دوار و خدمات وابسته تهران دومین دوره از تاریخ 10 الی 13 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی توربین، ژنراتور، موتورهای دوار و خدمات وابسته تهران دومین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی توربین، ژنراتور، موتورهای دوار و خدمات وابسته تهران دومین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی