4
نمایشگاه بین المللی تکنولوژی تجهیزات پزشکی دوسلدورف

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی تجهیزات پزشکی دوسلدورف

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی تجهیزات پزشکی دوسلدورف

۲۱ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/12)
۲۴ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/15)
نمایشگاه بین المللی دوسلدورف
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه دوسلدورف
سلامت- پزشکی و تجهیزات پزشکی

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی تجهیزات پزشکی دوسلدورف

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی تکنولوژی تجهیزات پزشکی دوسلدورف از تاریخ 21 الی 24 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی دوسلدورف انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی تکنولوژی تجهیزات پزشکی دوسلدورف

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تکنولوژی تجهیزات پزشکی دوسلدورف (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی