نمایشگاه بین المللی تکنولوژی ساختمان سنگاپور

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی ساختمان سنگاپور

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی ساختمان سنگاپور

۳۰ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/22)
۲ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/24)
نمایشگاه بین المللی سنگاپور

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی ساختمان سنگاپور

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تکنولوژی ساختمان سنگاپور از 30 مهر الی 2 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی سنگاپور انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی تکنولوژی ساختمان سنگاپور

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تکنولوژی ساختمان سنگاپور (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی