4
نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های ساخت و ساز اربیل عراق

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های ساخت و ساز اربیل عراق

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های ساخت و ساز اربیل عراق

۲۹ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/20)
۱ مهر ۱۴۰۱ (2022/09/23)
مرکز نمایشگاهی اربیل

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های ساخت و ساز اربیل عراق

برگزاری نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های ساخت و ساز اربیل عراق از 29 شهریور الی 1 مهر 1401 در نمایشگاه بین المللی اربیل انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های ساخت و ساز اربیل عراق

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های ساخت و ساز اربیل عراق

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی