نمایشگاه بین المللی جامعه هوشمند و خانه های هوشمند شانگهای

نمایشگاه بین المللی جامعه هوشمند و خانه های هوشمند شانگهای

نمایشگاه بین المللی جامعه هوشمند و خانه های هوشمند شانگهای

۲۹ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/20)
۱ آذر ۱۳۹۷ (2018/11/22)
نمایشگاه بین المللی شانگهای

نمایشگاه بین المللی جامعه هوشمند و خانه های هوشمند شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی جامعه هوشمند و خانه های هوشمند شانگهای از 29 آبان الی 1 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی جامعه هوشمند و خانه های هوشمند شانگهای

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی جامعه هوشمند و خانه های هوشمند شانگهای (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی