نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان

نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان

نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان

۳۱ شهریور ۱۳۹۹ (2020/09/21)
۴ مهر ۱۳۹۹ (2020/09/25)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
122 شرکت

نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان از تاریخ 6 الی 10 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی