نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان

نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان

نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان

۱۱ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/03)
۱۴ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/06)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
16:00 الی 22:00
130 شرکت

نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان بیست و یکمین دوره از تاریخ 11 الی 14 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان بیست و یکمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان بیست و یکمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی