نمایشگاه بین المللی جوش و برش، مواد، تجهیزات و فناوری روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی جوش و برش، مواد، تجهیزات و فناوری روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی جوش و برش، مواد، تجهیزات و فناوری روسیه مسکو

۲ آبان ۱۴۰۱ (2022/10/24)
۵ آبان ۱۴۰۱ (2022/10/27)
نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی جوش و برش، مواد، تجهیزات و فناوری روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی جوش و برش، مواد، تجهیزات و فناوری روسیه مسکو از 02 الی 05 آبان 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی جوش و برش، مواد، تجهیزات و فناوری روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی جوش و برش، مواد، تجهیزات و فناوری روسیه مسکو

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی