نمایشگاه بین المللی حمام و آشپزخانه شانگهای

نمایشگاه بین المللی حمام و آشپزخانه شانگهای

نمایشگاه بین المللی حمام و آشپزخانه شانگهای

۱۸ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/10)
۲۰ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/12)
نمایشگاه بین المللی شانگهای

نمایشگاه بین المللی حمام و آشپزخانه شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی حمام و آشپزخانه شانگهای از 18 الی 20 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی حمام و آشپزخانه شانگهای

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی حمام و آشپزخانه شانگهای (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی