4
نمایشگاه بین المللی خانه و آشپزخانه به همراه تجهیزات حمام چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی خانه و آشپزخانه به همراه تجهیزات حمام چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی خانه و آشپزخانه به همراه تجهیزات حمام چین شانگهای

۵ خرداد ۱۴۰۰ (2021/05/26)
۸ خرداد ۱۴۰۰ (2021/05/29)
نمایشگاه بین المللی شانگهای
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه شانگهای
ساختمان و معماری-راه سازی

نمایشگاه بین المللی خانه و آشپزخانه به همراه تجهیزات حمام چین شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللیخانه و آشپزخانه به همراه تجهیزات حمام چین شانگهای از 5 الی 8 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی خانه و آشپزخانه به همراه تجهیزات حمام چین شانگهای

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی خانه و آشپزخانه به همراه تجهیزات حمام چین شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی