نمایشگاه بین المللی حمام و دستشویی میلان

نمایشگاه بین المللی حمام و دستشویی میلان

نمایشگاه بین المللی حمام و دستشویی میلان

۲۸ فروردین ۱۳۹۷ (2018/04/17)
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/04/22)
نمایشگاه بین المللی میلان

نمایشگاه بین المللی حمام و دستشویی میلان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ،‌ برگزاری نمایشگاه بین المللی حمام و دستشویی میلان (isaloni) از 28 فروردین الی 2 اردیبهشت 1397 در نمایشگاه بین المللی میلان برگزار شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی حمام و دستشویی میلان (Isaloni)

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی حمام و دستشویی میلان (isaloni) و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی