نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ، تجهیزات و زیرساخت ها ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ، تجهیزات و زیرساخت ها ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ، تجهیزات و زیرساخت ها ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

۱۳ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/03)
۱۵ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/05)

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ، تجهیزات و زیرساخت ها ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ، تجهیزات و زیرساخت ها ترکیه استانبول (Eurasia Rail) از 13 الی 15 اسفند 1399 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ، تجهیزات و زیرساخت ها ترکیه استانبول

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ، تجهیزات و زیرساخت ها ترکیه استانبول

 

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی