4
نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات لجستیک باکو آذربایجان

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات لجستیک باکو آذربایجان

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات لجستیک باکو آذربایجان

۱۱ خرداد ۱۴۰۲ (2023/06/01)
۱۳ خرداد ۱۴۰۲ (2023/06/03)
نمایشگاه بین المللی باکو آذربایجان

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات لجستیک باکو آذربایجان

برگزاری نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات لجستیک باکو آذربایجان از 11 الی 13  خرداد 1402 در نمایشگاه بین المللی باکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات لجستیک باکو آذربایجان

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات لجستیک باکو آذربایجان

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی