نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون تهران

نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون تهران

نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون تهران

۲۱ دی ۱۳۹۸ (2020/01/11)
۲۴ دی ۱۳۹۸ (2020/01/14)
نمایشگاه بین المللی تهران
182 شرکت داخلی، 21 شرکت خارجی
سالن های 31، 37 و 44

نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون تهران دهمین دوره از تاریخ 21 الی 24 دی 1398 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون تهران دهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون تهران دهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی