نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون تهران

نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون تهران

نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون تهران

۲۲ دی ۱۳۹۹ (2021/01/11)
۲۴ دی ۱۴۰۰ (2022/01/14)
نمایشگاه بین المللی تهران
167 شرکت داخلی
سالن های 31، 37 و 44

نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون تهران از تاریخ 21 الی 24 دی 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی