نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون تهران

نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون تهران

نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون تهران

۲۱ دی ۱۳۹۷ (2019/01/11)
۲۴ دی ۱۳۹۷ (2019/01/14)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون تهران نهمين دوره از تاریخ 21 الی 24 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون تهران نهمين دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون تهران نهمين دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی