4
نمایشگاه بین المللی خدمات غذایی و مهمانداری ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی خدمات غذایی و مهمانداری ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی خدمات غذایی و مهمانداری ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

۱۳ شهریور ۱۳۹۸ (2019/09/04)
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ (2019/09/07)
نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center
10:00 الی 19:00
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه استانبول
مواد غذایی و آشامیدنی ها

نمایشگاه بین المللی خدمات غذایی و مهمانداری ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی خدمات غذایی و مهمانداری ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) از 13 الی 16 شهریور 1398 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

جهت بازدید (تهیه بلیط نمایشگاه) نمایشگاه بین المللی خدمات غذایی و مهمانداری ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) اینجا کلیک کنید

بازدید از نمایشگاه بین المللی خدمات غذایی و مهمانداری ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

شرکت در نمایشگاه بین المللی خدمات غذایی و مهمانداری ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی