نمایشگاه بین المللی خدمات مالی تورنتو

نمایشگاه بین المللی خدمات مالی تورنتو

نمایشگاه بین المللی خدمات مالی تورنتو

۳۰ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/22)
۳ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/25)
نمایشگاه بین المللی تورنتو
١٠:٠٠ الی ١٨:٠٠
200 غرفه دار

نمایشگاه بین المللی خدمات مالی تورنتو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی خدمات مالی تورنتو از 30 مهر الی 3 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی تورنتو انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی خدمات مالی تورنتو

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی خدمات مالی تورنتو (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی