4
نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات، ماشین آلات و صنایع وابسته اربیل عراق

نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات، ماشین آلات و صنایع وابسته اربیل عراق

نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات، ماشین آلات و صنایع وابسته اربیل عراق

۵ آبان ۱۴۰۱ (2022/10/27)
۸ آبان ۱۴۰۱ (2022/10/30)
مرکز نمایشگاهی اربیل

نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات، ماشین آلات و صنایع وابسته اربیل عراق

برگزاری نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات، ماشین آلات و صنایع وابسته اربیل عراق از 05 الی 08 آبان 1401 در نمایشگاه بین المللی اربیل انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات، ماشین آلات و صنایع وابسته اربیل عراق

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات، ماشین آلات و صنایع وابسته اربیل عراق

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی