نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته مشهد

۱۶ مرداد ۱۳۹۶ (2017/08/07)
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ (2017/08/11)
نمایشگاه بین المللی مشهد
18.000 مترمربع
1.500 غرفه

نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته مشهد

هفدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته مشهد از تاریخ 16 الی 20 مرداد 1396 در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار گردید.

ثبت نام در هفدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته مشهد

غرفه سازی در هفدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته مشهد

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی