نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته مشهد

۱۲ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/03)
۱۵ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/06)
نمایشگاه بین المللی مشهد
9000 مترمربع
700 غرفه

نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته مشهد

هجدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته مشهد از تاریخ 16 الی 20 مرداد 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار گردید.

ثبت نام در  نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته مشهد

غرفه سازی در  نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته مشهد

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی