نمایشگاه بین المللی حمل و نقل خودروهای سبک آسیا چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل خودروهای سبک آسیا چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل خودروهای سبک آسیا چین شانگهای

۱۶ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/07)
۱۸ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/09)
نمایشگاه بین المللی شانگهای

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل خودروهای سبک آسیا چین شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه حمل و نقل خودروهای سبک آسیا چین شانگهای از 10 الی 13  فروردین 1400 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی حمل و نقل خودروهای سبک آسیا چین شانگهای

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل خودروهای سبک آسیا چین شانگهای

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی