4
نمایشگاه بین المللی خودرو چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی خودرو چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی خودرو چین شانگهای

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ (2022/05/01)
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ (2022/05/02)
نمایشگاه بین المللی شانگهای
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه شانگهای

نمایشگاه بین المللی خودرو چین شانگهای

برگزاری نمایشگاه حمل و نقل خودروهای سبک آسیا چین شانگهای از 10 الی 13  فروردین 1400 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی حمل و نقل خودروهای سبک آسیا چین شانگهای

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل خودروهای سبک آسیا چین شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی