نمایشگاه بین المللی خودروهای کلاسیک پاریس

نمایشگاه بین المللی خودروهای کلاسیک پاریس

نمایشگاه بین المللی خودروهای کلاسیک پاریس

۱۷ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/06)
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/10)
نمایشگاه بین المللی پاریس

نمایشگاه بین المللی خودروهای کلاسیک پاریس

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی خودروهای کلاسیک پاریس از 17 الی 21 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی پاریس انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی خودروهای کلاسیک پاریس

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی خودروهای کلاسیک پاریس (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی