نمایشگاه بین المللی خودرو سازی و قطعات اتومبیل مجارستان

نمایشگاه بین المللی خودرو سازی و قطعات اتومبیل مجارستان

نمایشگاه بین المللی خودرو سازی و قطعات اتومبیل مجارستان

۲۵ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/17)
۲۷ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/19)
نمایشگاه بین المللی بوداپست

نمایشگاه بین المللی خودرو سازی و قطعات اتومبیل مجارستان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی خودرو سازی و قطعات اتومبیل مجارستان از 25 الی 27 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی بوداپست انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی خودرو سازی و قطعات اتومبیل مجارستان

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی خودرو سازی و قطعات اتومبیل مجارستان (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی