نمایشگاه بین المللی خودرو پکن چین

نمایشگاه بین المللی خودرو پکن چین

نمایشگاه بین المللی خودرو پکن چین

۷ فروردین ۱۴۰۰ (2021/03/27)
۹ فروردین ۱۴۰۰ (2021/03/29)

نمایشگاه بین المللی خودرو پکن چین

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی خودرو چین پکن ، در تاریخ 7 الی 9 فروردین 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی خودرو چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی خودرو چین پکن

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی