4
نمایشگاه بین المللی خودرو گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی خودرو گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی خودرو گوانگجو چین

۲۷ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/18)
۶ آذر ۱۴۰۱ (2022/11/27)
مرکز نمایشگاهی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی خودرو گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی خودرو گوانگجو چین از تاریخ 27 آبان الی 06 آذر 1401 در نمایشگاه بین المللی گوانگجو برگزار خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی خودرو گوانگجو چین

شرکت در نمایشگاه بین المللی خودرو گوانگجو چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی