4
نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی چین

نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی چین

نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی چین

۱۸ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/09)
۲۱ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/12)
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی پکن

نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی چین

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی چین پکن ، در تاریخ 18 الی 21 شهریور 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی چین پکن

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی