نمایشگاه بین المللی دکوراسیون داخلی شانگهای

نمایشگاه بین المللی دکوراسیون داخلی شانگهای

نمایشگاه بین المللی دکوراسیون داخلی شانگهای

۲۲ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/13)
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/15)
نمایشگاه بین المللی شانگهای

نمایشگاه بین المللی دکوراسیون داخلی شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی دکوراسیون داخلی شانگهای از 22 الی 24 شهریور 1397 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی دکوراسیون داخلی شانگهای

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی دکوراسیون داخلی شانگهای (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی