4
نمایشگاه بین المللی دکوراسیون داخلی و منسوجات خانگی چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی دکوراسیون داخلی و منسوجات خانگی چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی دکوراسیون داخلی و منسوجات خانگی چین شانگهای

۹ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/01)
۱۱ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/03)
نمایشگاه بین المللی شانگهای
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه شانگهای
لوازم خانگی-مبلمان و طراحی داخلی

نمایشگاه بین المللی دکوراسیون داخلی و منسوجات خانگی چین شانگهای

برگزاری نمایشگاه بین المللی دکوراسیون داخلی شانگهای از تاریخ 9 الی 11 مهر ماه 1401 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی دکوراسیون داخلی و منسوجات خانگی چین شانگهای

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی دکوراسیون داخلی و منسوجات خانگی چین شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی