نمایشگاه بین المللی دکوراسیون و منسوجات خانگی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی دکوراسیون و منسوجات خانگی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی دکوراسیون و منسوجات خانگی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

۳ مهر ۱۳۹۸ (2019/09/25)
۶ مهر ۱۳۹۸ (2019/09/28)
نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center
10:00 الی 19:00
30.000 مترمربع
500 شرکت

نمایشگاه بین المللی دکوراسیون و منسوجات خانگی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی دکوراسیون و منسوجات خانگی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) از 3 الی 6 مهر 1398 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

جهت بازدید (تهیه بلیط نمایشگاه) نمایشگاه بین المللی دکوراسیون و منسوجات خانگی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) اینجا کلیک کنید

بازدید از نمایشگاه بین المللی دکوراسیون و منسوجات خانگی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

شرکت در نمایشگاه بین المللی دکوراسیون و منسوجات خانگی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی