4
نمایشگاه بین المللی دکوراسیون و منسوجات خانگی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی دکوراسیون و منسوجات خانگی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی دکوراسیون و منسوجات خانگی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

۱۹ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/10)
۲۳ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/14)
نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center
10:00 الی 19:00
30.000 مترمربع
500 شرکت
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه استانبول
نساجی- منسوجات خانگی- پارچه

نمایشگاه بین المللی دکوراسیون و منسوجات خانگی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

برگزاری نمایشگاه بین المللی دکوراسیون و منسوجات خانگی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) از 19 الی 23 شهریور 1401 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

جهت بازدید (تهیه بلیط نمایشگاه) نمایشگاه بین المللی دکوراسیون و منسوجات خانگی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) اینجا کلیک کنید

بازدید از نمایشگاه بین المللی دکوراسیون و منسوجات خانگی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

شرکت در نمایشگاه بین المللی دکوراسیون و منسوجات خانگی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی