نمایشگاه بین المللی رادیو ، تلویزیون و فیلم چین پکن

نمایشگاه بین المللی رادیو ، تلویزیون و فیلم چین پکن

نمایشگاه بین المللی رادیو ، تلویزیون و فیلم چین پکن

۲ شهریور ۱۴۰۰ (2021/08/24)
۶ شهریور ۱۴۰۰ (2021/08/28)
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی پکن

نمایشگاه بین المللی رادیو ، تلویزیون و فیلم چین پکن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی رادیو ، تلویزیون و فیلم چین پکن ، در تاریخ 2 الی 6 شهریور 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی رادیو ، تلویزیون و فیلم چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی رادیو ، تلویزیون و فیلم چین پکن

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی