4
نمایشگاه بین المللی ریخته گری چین پکن

نمایشگاه بین المللی ریخته گری چین پکن

نمایشگاه بین المللی ریخته گری چین پکن

۵ آبان ۱۴۰۰ (2021/10/27)
۷ آبان ۱۴۰۰ (2021/10/29)
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی پکن

نمایشگاه بین المللی ریخته گری چین پکن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی ریخته گری چین پکن ، در تاریخ 5 الی 7 آبان 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی ریخته گری چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی ریخته گری چین پکن

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی