نمایشگاه بین المللی ساختمان آستانه

نمایشگاه بین المللی ساختمان آستانه

نمایشگاه بین المللی ساختمان آستانه

۱ خرداد ۱۳۹۸ (2019/05/22)
۳ خرداد ۱۳۹۸ (2019/05/24)
نمایشگاه بین المللی آستانه

نمایشگاه بین المللی ساختمان آستانه

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ساختمان آستانه از 1 الی 3 خرداد 1398 در نمایشگاه بین المللی آستانه انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی ساختمان آستانه

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ساختمان آستانه (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی