4
نمایشگاه بین المللی ساختمان ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی ساختمان ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی ساختمان ترکیه استانبول

۱۹ دی ۱۴۰۱ (2023/01/09)
۲۱ دی ۱۴۰۱ (2023/01/11)
نمایشگاه بین المللی استانبول - مرکز نمایشگاهی CNR

نمایشگاه بین المللی ساختمان ترکیه استانبول

برگزاری نمایشگاه بین المللی ساختمان ترکیه استانبول (CNR Fair Center) از 19 الی 21 دی 1401 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی ساختمان ترکیه استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی ساختمان ترکیه استانبول (CNR Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی ساختمان ترکیه استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی