نمایشگاه بین المللی ساختمان کیش

نمایشگاه بین المللی ساختمان کیش

نمایشگاه بین المللی ساختمان کیش

۱۱ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/02)
۱۴ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/05)
نمایشگاه بین المللی کیش
18:00 الی 22:00
4.200 مترمربع
90 شرکت
14 کشور

نمایشگاه بین المللی ساختمان کیش

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ساختمان کیش چهاردهمین دوره از تاریخ 11 الی 14 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی کیش انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ساختمان کیش چهاردهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی ساختمان کیش چهاردهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی