4
نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز چین شانگهای

۴ فروردین ۱۴۰۰ (2021/03/24)
۶ فروردین ۱۴۰۰ (2021/03/26)
نمایشگاه بین المللی شانگهای
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه شانگهای

نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز چین شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز چین شانگهای از 4 الی 6 فروردین 1400 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز چین شانگهای

ثبت نام جهت ارئه محصول در نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز چین شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی