4
نمایشگاه بین المللی سازهای موسیقی، نور و صدا گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی سازهای موسیقی، نور و صدا گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی سازهای موسیقی، نور و صدا گوانگجو چین

۱ خرداد ۱۴۰۲ (2023/05/22)
۴ خرداد ۱۴۰۲ (2023/05/25)
مرکز نمایشگاهی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی سازهای موسیقی، نور و صدا گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی سازهای موسیقی، نور و صدا گوانگجو چین از تاریخ 1 الی 4 خرداد 1402 در نمایشگاه بین المللی گوانگجو برگزار خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی سازهای موسیقی، نور و صدا گوانگجو چین

شرکت در نمایشگاه بین المللی سازهای موسیقی، نور و صدا گوانگجو چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی