4
نمایشگاه بین المللی سفر روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی سفر روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی سفر روسیه مسکو

۲۲ اسفند ۱۴۰۱ (2023/03/13)
۲۴ اسفند ۱۴۰۱ (2023/03/15)
نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی سفر روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی سفر روسیه مسکو از 22 الی 24 اسفند 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی سفر روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی سفر روسیه مسکو

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی