4
نمایشگاه بین المللی سلامت و زیبایی شنژن چین

نمایشگاه بین المللی سلامت و زیبایی شنژن چین

نمایشگاه بین المللی سلامت و زیبایی شنژن چین

۱۲ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/03)
۱۴ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/05)
مرکز نمایشگاهی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی سلامت و زیبایی شنژن چین

نمایشگاه بین المللی سلامت و زیبایی شنژن چین، در تاریخ 12 الی 14 آبان 1401 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در شنزن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی سلامت و زیبایی شنژن چین

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی سلامت و زیبایی شنژن چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی