4
نمایشگاه بین المللی سنگ مرمر بورسا ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی سنگ مرمر بورسا ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی سنگ مرمر بورسا ترکیه استانبول

۲ آذر ۱۴۰۱ (2022/11/23)
۵ آذر ۱۴۰۱ (2022/11/26)
نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair Center
10:00 الی 19:00
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه استانبول
نمایشگاه بین المللی سنگ طبیعی

نمایشگاه بین المللی سنگ مرمر بورسا ترکیه استانبول

برگزاری نمایشگاه بین المللی سنگ مرمر بورسا ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center) از 02 الی 05 آذر 1401 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی سنگ مرمر بورسا ترکیه استانبول 

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی سنگ مرمر بورسا ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی سنگ مرمر بورسا ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی