نمایشگاه بین المللی سنگ طبیعی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی سنگ طبیعی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی سنگ طبیعی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

۱ آبان ۱۳۹۸ (2019/10/23)
۴ آبان ۱۳۹۸ (2019/10/26)
نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center
10:00 الی 19:00

نمایشگاه بین المللی سنگ طبیعی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی سنگ طبیعی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) از 1 الی 4 آبان 1398 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

جهت بازدید (تهیه بلیط نمایشگاه) نمایشگاه بین المللی سنگ طبیعی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) اینجا کلیک کنید

بازدید از نمایشگاه بین المللی سنگ طبیعی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

شرکت در نمایشگاه بین المللی سنگ طبیعی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی